Alvarcykling och ängshökspris på Länsstämman

Den 28 april samlades ombud m fl från flertalet kretsar i Kalmar län för 2019 års länsstämma, vilken hölls på Allégården i Kastlösa. Arrangörer var alltså Ölandskretsen, främst Jan Herrmann och Staffan Arvegård, bägge i Länsförbundets styrelse. Vi började dagen med en cykelutflykt några km längs Penåsa-spåret, den gamla järnvägsbanken, under ledning av Pav Johnsson. […]

Läs mer

… och 2019 års Naturvårdspris från Naturskyddsföreningen i Kalmar län tilldelas…..

….. GÖSTA FRIBERG på Öland, för hans engagemang för den starkt hotade ÄNGSHÖKEN, varav nästan hela svenska och numera minskande populationen häckar på Öland. Gösta har lagt många ideella timmar på att upptäcka ängshökarna häckningsplatser i åkrar och vallar, skapa kontakter med lantbrukarna, samarbeta med Länsstyrelsens folk och skapa en beredskapsfond för att täcka kostnader […]

Läs mer

Material inför Länsstämman på Öland 28/4

Inför Länsstämman på Öland 28/4 kommer här lite material, som komplement/förbättring av utskicket/kallelse för några veckor sedan: Ett brev med liknande text som kallelsen, men nu mer korrekt och begripligare (hoppas jag) Dagordning (i samma dokument som föreg.) Verksamhetsberättelsen för 2018 De nya stadgarna, som ska beslutas då   Jag har idag skickat ett antal […]

Läs mer

Det viktigaste från styrelsemöte i Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2019-03-12

Länsstämman 2019 ordnas av Ölandskretsen den 28/4, på Allégården i Kastlösa på södra Öland. Kallelse med program och ombudsreglerna lades ut på Länsförbundets hemsida och mailades till alla kretsar den 4 mars, 2-4 personer per krets. Alla medlemmar är välkomna.Anmälan senast 18/4, men för ombud gäller 4/4, bägge till jan.herrmann@lnu.se. Valberedningen utgörs i år av Ingemar […]

Läs mer

Det viktigaste från styrelsemöte i Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2019-01-23

Länsstämman 2019 ordnas av Ölandskretsen den 28/4, på Allégården i Kastlösa på södra Öland. På fm blir det exkursion ut på Alvaret med Pav Johnsson, sedan lunch och sedvanliga förhandlingar. Alla medlemmar är välkomna. Länsförbundet står för arrangemangets kostnader, kretsarna står för sina ombuds transportkostnader.Valberedningen ska i år vara sammansatt av en person från Emmaboda (Ingemar […]

Läs mer

Skogen – produktion eller fler funktioner?

I november kom Skogsstyrelsens rapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter”, starkt produktionsinriktad, men med föga hänsyn till olika naturvårdsaspekter. Länsförbunden i Östergötland och Kalmar har skrivit att kraftfullt yttrande till Skogsstyrelsen, som kan läsas här. Vad detta, tillsammans med säkerligen ett antal andra från olika håll, med liknande kritik, resulterar i blir intressant att se. Läs […]

Läs mer

LÄNSSTÄMMAN på Öland 28 april

Ölandstripp i vår?!   Den 28 april ses vi i Kastlösa på Öland för vår årliga Länsstämma. På fm upplever vi Alvaret, under ledning av Pav Johnsson m fl. Efter lunch sedvanliga förhandlingar. OBS Anmälan senast 18/4!   Se mer information på bifogade ”papper”. Skicka denna information vidare i Din krets!!!   VÄLKOMNA hälsar vi […]

Läs mer

Föreläsning ETT HÅLLBART LIV!

Tisdag 5 mars 18-19 Emmaboda församlingshem  Arrangör: Emmaboda NF Johanna Ståhl är hållbarhetsjournalist, föreläsare och författare till boken Ett hållbart liv, Naturskyddsföreningens årsbok 2018. I föreläsningen berättar hon om tankarna bakom boken. Hon ger lite tips om bra sätt att inspirera och agera mer hållbart och tipsar till hur man kan arbeta vidare med bokens hjälp. Meddela […]

Läs mer

OBS till 10 mars!!! NATURVÅRDSPRISET – glöm INTE att skicka in Din nominering!

OBS   Förlängd nomineringstid, till den 10 mars!!!   Länsförbundets naturvårdspris utlystes i november, men vi har fått in förbluffande få nomineringar av pristagare. Det är nu cirka två veckor kvar av den utlysta nomineringstiden, så har du någon kandidat att föreslå, gör gärna detta före 28 februari, till Jan Herrmann@lnu.se. Fullständiga regler bifogas, alla punkterna […]

Läs mer