BioBlitz Emån blev succé

Vi har nu genomfört vår planerade BioBlitz Emån 2014. Plats var Lanhagen mitt i Högsby samhälle samt fågellokalen Ryningen ca 10 km uppströms Emån. Ett femtontal personer har varit engagerade som inventerare av olika växt- och djurslag. Så småningom, när allt är inrapporterat i Artportalen kan vi presentera resultatet i detalj. Det som inventerades var […]

Läs mer