Cykla för klimat, landsbygd och biologisk mångfald

  Nyligen lämnade regeringen in sin klimatplan till EU-kommissionen. Den visar att Sverige missar flera av klimatmålen till 2030. Samtidigt finns det enkla insatser som kan förverkligas nu, till nästan ingen kostnad alls och med positiva effekter för besöksnäringen, den biologiska mångfalden och landsbygden. Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen i Kalmar län har granskat klimatanpassade transporter […]

Läs mer