Intensiv skogsdebatt i Barometern

  Är detta idealet? Ottenby lund. Foto Jan Herrmann Skogen har hamnat i fokus inför EU-valet. Under våren har över ett dussin debattinlägg om skog och artskydd publicerats i Barometern. Tonläget är högt, eftersom mycket står på spel. Dagens virkesbrist pressar skogsnäringen och naturvänner reagerar när de sista äldre naturskogarna avverkas. Den polariserade debatten speglar […]

Läs mer

Debattartikel för KLIMAT och NATUR

  Vi närmar oss den 9 juni, då ska vi rösta på de olika partiernas kandidater till EU-parlamentet. Vi i Naturskyddsföreningen i Kalmar län vill på olika sätt få Sveriges medborgare att rösta på de kandidater som bäst förespråkar en politik som tar stor hänsyn till KLIMAT och NATUR. Därför publicerades 30/5  en debattartikel i […]

Läs mer

Öppet brev till MILJÖMÅLSBEREDNINGEN

  Med anledning av mötet om skogsbruk, biologisk mångfald och klimatfrågor, i Tuna den 31 maj, där bland andra Miljömålsberedningens ordförande Lars Tysklind kommer att närvara. För att uppmärksamma denne om Kalmar läns dåliga status och läga, vad avser hotbilden för många arter och hur mycket (lite) yta som skyddad har ett öppet brev skickats […]

Läs mer

SÅ sköter man skogen hyggesfritt!

  I söndags berättade Amie Ringberg hur hon och hennes man vill utveckla sitt skogsområde i Stolpabäck, en mil sydost om Emmaboda. Det ska bli ett hyggesfritt skogsbrukande, och Amie berättade för knappt 20 deltagare hur dom steg för steg lärt sig om hur detta kan göras, om all byråkrati man drabbats av, om hur […]

Läs mer

Arbetet för att skydda Gallsjöns skogar fortsätter

  I flera år har medlemmar och kretsar i Naturskyddsföreningen arbetat för att skydda 300 hektar artrik gammelskog runt Gallsjön. Nyligen lämnade Vimmerbykretsen in ett medborgarförslag till kommunen om att bilda ett naturreservat. Under våren har även skoföretaget Icebug pekat ut Gallsjön som en av nio hotade gammelskogar i Sverige. För tre år sedan föreslog […]

Läs mer

Årets länsstämma – en solig tillställning! … och Naturvårdspriset till Ulla-Britt!!

Den 28 april höll vi årets länsstämma (årsmöte) på Lilla Hycklinge utanför Oskarshamn, den gård som Döderhultskretsen (Oskarshamn) disponerar. Ett 30-tal medlemmar, huvudsakligen av kretsarna valda ombud, samt styrelsen och några andra medlemmar, hade mött upp. På traditionsenligt sätt var det först fika. Efter att kommunalrådet Andreas Erlandsson berättat om Oskarshamns kommun tog han över […]

Läs mer