Länsförbundets nya styrelse !

På Länsstämman 14 maj i Västervik valdes en ny styrelse för Länsförbundet, till största delen följandes valberedningens förslag, men med en förbättring i och med att stämman ökade andelen kvinnor (från noll till en!). Denna styrelse träffades en heldag 5 juni på Hycklinge, många viktiga ting diskuterades och beslutades, se protokollet HÄR. Det nya laget […]

Läs mer

Kunskapsseminarium om skogsbete i Småland 23-24/9

För att Hornsöområdet (nu Sveaskogs ekopark och Länsstyrelsens naturreservat) ska kunna bli nationalpark behövs även ökade kunskaper om vad skogsbete betyder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kunskaper om dessa ting får vi helgen 23-24 september, på lördagen några experters föreläsningar och på söndagen besöker vi Hornsö. Alla intresserade medlemmar är välkomna! Du behöver inte ha […]

Läs mer