Rädda EU:s Naturvårdsdirektiv!

Hjälp till att rädda EU:s Naturvårdsdirektiv! Den värdefulla naturen inom EU och Sverige skyddas av naturvårdsdirektiven som reglerar bevarande och skydd av djur, växter och livsmiljöer. Det finns en risk att politiska påtryckningar leder till svagare lagar. Därför vill vi uppmana dig som medborgare att ta chansen att tycka till om de viktiga naturvårdsdirektiven. Skriv […]

Läs mer