Utlysning av Länsförbundets NATURVÅRDSPRIS

Det är dags att kanske utse en mottagare av Länsförbundets naturvårdspris, dvs dags för er att skicka in nomineringar, vilket kan göras av såväl enskild medlem som kretsar. Förslag skall ha kommit in SENAST 28 februari 2019, lämpligen till mig, jan.herrmann@lnu.se .   Fullständiga regler bifogas, alla punkterna gäller, men särskilt dessa bör påpekas: DELS (punkt 5) […]

Läs mer

Dags att utse Naturvårdspriset

Välkommen att nominera Naturskyddsföreningen Kalmar läns Naturvårdspris. Regler för NATURVÅRDSPRISET.  Priset ska delas ut högst en gång per år, och premiera och uppmärksamma utförda särskilda insatser inom länets natur- kultur- eller miljövård. Priset kan, om stipendiekommittén så beslutar, delas av högst två pristagare. Det kan delas ut till privatpersoner, föreningar eller företag, för utfört arbete […]

Läs mer