Styrelsen 2022

 

Styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer och valberedning 2022

Ordförande
Renate Foks  (Stranda NF / Mönsterås)

Vice ordförande
Kuno Nilsson (Döderhults NF / Oskarshamn)

Sekreterare
Caroline Axelsson (Vimmerby NF)

Kassör
Patrik Waernbaum  (Tjust NF / Västervik)

Övriga ledamöter

Carina Beijer (Vimmerby NF)

Per Jiborn (Tjust NF)

Ersättare 1: Chrsitina Almqvist (Kalmar NF)

Ersättare 2: Kerstin Olsson (Torsås NF)

 

Revisorer:  Anders Leander och Börje Jonsson

Revisorssuppleanter: Per Öberg och Pähr Gustavsson

 

Valberedning:  Staffan Arvegård, Catharina Lihnell och Annika Rosen.