Styrelsen 2024

Styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer och valberedning 2024

Ordförande Kuno Nilsson (Döderhults NF / Oskarshamn).    070 – 378 80 75.       kuno.nilsson.naturskyddsforeningen@telia.com

Vice ordförande Annette Hultäng (Torsås NF)      070 – 979 39 48   annette.q.hultang@hotmail.com

Sekreterare Jan Herrmann (Ölands NF)     070 – 678 19 89       jan.herrmann@lnu.se

Kassör Per Jiborn (Tjust NF / Västervik).   073 – 374 59 95     per@reslust.org

Övriga ledamöter

Patrik Warnbaum (Tjust NF / Västervik).   070 – 461 36 16        patrik@aramisfilm.com

Katarina Sandberg (Döderhults NF / Oskarshamn)     070 – 369 52 71      kattis@outdoorness.se

Martin Lövstrand (Kalmar NF)   073 – 441 29 91    carl.martin.emanuel@gmail.com

Oskar Olsson (Kalmar NF).  07 ……………………………..     rakso.olsson0101@outlook.com

 

Ersättare 1: Conny Johansson (Stranda NF / Mönsterås).   070 – 340 46 01    conny.joh@icloud.com

Ersättare 2: Christer Falk (Döderhults NF / Oskarshamn)     070 – 931 49 49.    ekenskultur@hotmail.se

 

Revisorer:

Mats Widerström

Hanna Nicklasson

 

Revisorssuppleanter:

Vakant

Vakant

 

Valberedning:

Liselotte Wetterstrand Waldenström (Ölands NF)

Kajsa Grebäck (Ölands NF)

Vakant

Vakant