Styrelsen 2023

 

Styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer och valberedning 2023

Ordförande
Kuno Nilsson  (Döderhults NF / Oskarshamn)

Vice ordförande
Annette Hultäng (Torsås NF)

Sekreterare
Jan Herrmann (Ölands NF)

Kassör
Per Jiborn  (Tjust NF / Västervik)

Övriga ledamöter

Patrik Waernbaum (Tjust NF)

Anders Valeskog (Tjust NF)

Ersättare 1: Staffan Arvegård (Ölands NF)

Ersättare 2: Chrsitina Almqvist (Kalmar NF)

 

Revisorer:  Anders Leander och Börje Jonsson

Revisorssuppleanter: Kerstin Olsson och Pähr Gustavsson

 

Valberedning:  Claes Gårdinger (sammankallande), Renate Foks, Cecilia Ribbing och Kajsa Grebäck.