Styrelsen 2021

Dessa är styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer

Ordförande
Claes Gårdinger  (tillika ledamot Kalmar NF)
Jungfrustigen 2B
393 50 Kalmar
073-229 97 63
claes.gardinger@gmail.com

Vice ordförande
Renate Foks  (tillika ledamot Stranda NF)
Blomsterstigen 10
380 52 Timmernabben
073-086 66 08
renate@ork-ide.se

Kassör
Patrik Waernbaum  (tillika ledamot Tjust NF)
Kårby Kallåker
593 95 Västervik
070-461 36 16
patrik@aramisfilm.com

Sekreterare
Jan Herrmann  (tillika ledamot Ölands NF)
Strandvägen 2 J
386 31 Färjestaden
070-678 19 89
jan.herrmann@lnu.se

 

Ledamöter

Kuno Nilsson, ersättare Catharina Lihnell  (Döderhults NF)

Håkan Karlsson, ersättare Eiwor Fransson  (Emmaboda NF)

Claes Gårdinger, ersättare Christina Almqvist  (Kalmar NF)

Agne Johansson, ersättare Kjell Kullander  (Nybro NF)

Carina Beijer, ersättare Caroline Axelsson  (Sevede NF)

Renate Foks, ersättare f.n. vakant  (Stranda NF)

Kerstin Olsson, ersättare Annette Hultäng  (Torsås NF)

Patrik Waernbaum, ersättare Mattias Åkesson  (Tjust NF)

Jan Herrmann,  ersättare Börje Ekstam  (Ölands NF)

 

Revisorer:  Anders Leander och Börje Jonsson

Revisorssuppleanter: Per Öberg och Pähr Gustavsson

 

Valberedning:  Staffan Arvegård, Caroline Axelsson och Annika Rosen.