Om oss och vår förening

20150426_144005 (1024x768)

Naturskyddsföreningen i Kalmar län är en länsorganisation av Svenska Naturskyddsföreningen.

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar som bor i länet är enligt stadgarna även direkt medlemmar i länsföreningen.

Länsföreningen har bl.a. till uppgift att bevaka länsövergripande natur- och miljövårdsfrågor, att erbjuda medlemmarna utbildning i natur- och miljöskydd samt att vid behov biträda kretsar i angelägna naturskyddsfrågor.

Vi har en styrelse med representanter från länets kretsar. Styrelsen sammanträder 6-8 gånger per år. Länsstämman är vårt högsta beslutande organ.

Naturskyddsföreningen är remissorgan gentemot länsstyrelse m.fl. Vi arbetar även med viss opinionsbildning gentemot olika beslutsfattare via skrivelser och insändare.

Länets naturskyddsförening har inga anställda och inte heller någon expedition. Det betyder att allt arbete sker på ideell bas.

Om du vill ha kontakt med oss, är det enklast att maila oss på kalmar.lan@naturskyddsforeningen.se