Utred Döderhultarns skog som framtida reservat

  Förra hösten sände Vetenskapens värld ett inslag om Sveaskogs framfart i Döderhultarns barndomsskogar i Oskarshamn. Det var en del i serien ”Slaget om skogen” och visade hur bolaget avverkade gammal tallskog i strid mot sina egna löften. Men Sveaskog vill avverka mer i området. Naturskyddsföreningen föreslår istället ett framtida naturreservat. I flera år har […]

Läs mer

Länsförbundets nya styrelse !

På Länsstämman 14 maj i Västervik valdes en ny styrelse för Länsförbundet, till största delen följandes valberedningens förslag, men med en förbättring i och med att stämman ökade andelen kvinnor (från noll till en!). Denna styrelse träffades en heldag 5 juni på Hycklinge, många viktiga ting diskuterades och beslutades, se protokollet HÄR. Det nya laget […]

Läs mer

Skötsel av naturreservaten försämras

  Vi är nog många inom Naturskyddsföreningen som befarar att Tidöregeringens prioriteringar i vårbudgeten får allvarligt negativa effekter på naturvård, biologisk mångfald och för friluftsliv. Regeringsunderlagets partier visar en alldeles för liten förståelse för avgörande natur- och miljöåtaganden. En utförlig text om hur detta slår mot Ölands natur, naturvård, alla naturvårdande entreprenörer och inte minst […]

Läs mer

Härlig länsstämma i härligt majväder

Den 14  maj genomfördes länsstämman i Västervik, i strålande sol och föredömligt arrangerad av Tjustkretsen . Vi började förstås med en gofika, sedan en jättefin vandring i området norr Kulbacken, de s.k. Lögarebergen, som avses bli ett kommunalt naturreservat. Efter en utomordentligt fin vegetarisk lunch på Matkultur vidtog dagens förhandlingar; dvs redovisning av året som […]

Läs mer

2023 års Naturvårdspriset går till…..

….. Amie Ringberg, med följande motivering: ” … för att Du kämpat väl, med god kompetens och okuvligt engagemang, i många miljöfrågor, men i synnerhet dessa två för Naturskyddsföreningen viktiga frågor: Dels att försöka övertyga Svenska kyrkan att man inte sköter sina skogar som det anstår en kristen organisation, dels varit en stark inspiratör och […]

Läs mer

Glöm INTE Länsförbundets NATURVÅRDSPRIS

Årets Naturvårdspris från Länsförbundet är utlyst, nomineringar skickas till jan.herrmann@lnu.se, senast 27 april (ändrat!) Priskommittén (Claes Gårdinger, Kuno Nilsson och Jan Herrmann) föreslår sedan, och styrelsen beslutar. Fundera och föreslå, kom bara ihåg att den(de) du nominerar ska passa in på reglerna, som HÄR bifogas.

Läs mer

Ödevata; akvaponisk odling och biokol-tillverkning

Detalj på växthusets recirkulerande vatten, en s.k. vattentrappa, inspirerad av antroposofin.   Den 4 september samlades ett 15-tal medlemmar från länet på Ödevata fiskecamp utanför Emmaboda. Denna intressanta anläggning ägs och drivs av Malin och Magnus Axelsson och är mycket mer än bara ett ställe där man kan fiska. Två verksamheter är man framstående på […]

Läs mer

Hela länets alla medlemmar inbjudna till Ödevata den 4 september

Nu är det dags att boka ditt deltagande på vårt gemensamma studiebesök på Ödevata FiskeCamp. Det är en fin anläggning med kretsloppsanpassat helhetsperspektiv, känt inte minst för sin växt- och fiskodling, som drivs i form av s.k. akvaponik, som kombinerar konventionellt vattenbruk (av fisk) i symbios med näringstillgång (fiskarnas avföring)  till växterna, vilket ger minskad […]

Läs mer

Längs Ljungbyån vandrade vi….

2021 års Naturvårdspristagare Ann-Marie Petersson visade oss den vandringsled längs Ljungbyån hon starkt bidragit till att den skapats. Vi, åtta personer inkl. A-M, vandrade från Ljungbyholm till Krankelösa (där matsäck intogs) och åter. Det stilla regnet hindrade oss inte från att njuta av den fräscha grönskan; hägg, lind och hassel, samt blommor som gökärt och […]

Läs mer

Vår lyckade Länsstämma i Vimmerby

Ordförandeklubban byter ”ägare”, från Claes Gårdinger till Renate Foks.              Foto Staffan Arvegård Efter två års digitala länsstämmor genomfördes så 2022 en ”riktig” sådan, vi träffades faktiskt. Stämman var i år ovanligt spännande och innehållsrik, inte minst för dess placering på Astrid Lindgrens Näs, dvs Astrids födelsehem, med vidhängande nybyggda […]

Läs mer