Utlysning av Länsförbundets NATURVÅRDSPRIS

Det är dags att kanske utse en mottagare av Länsförbundets naturvårdspris, dvs dags för er att skicka in nomineringar, vilket kan göras av såväl enskild medlem som kretsar. Förslag skall ha kommit in SENAST 28 februari 2019, lämpligen till mig, jan.herrmann@lnu.se .   Fullständiga regler bifogas, alla punkterna gäller, men särskilt dessa bör påpekas: DELS (punkt 5) […]

Läs mer