Protokoll

2016   Länsstämman 24 april, i Nybro:                                           Protokoll Länsstämman 2016

2017   Länsstämman 23 april, i Kalmar:                                          Protokoll Länsstämman 2017

2018  Länsstämman 22 april, i Vissefjärda:                                    Protokoll Länsstämman 2018

EXTRA stämma 15 maj, i Kalmar:                                        Protokoll Extra Länsstämman 2018

2019   Länsstämman 28 april, i Kastlösa:                                       Protokoll Länsstämman 2019

2020  Länsstämman 4 oktober, Zoom-mix Skälby + Västervik:  Protokoll Länsstämman 2020

2021  Länsstämman 25 april, helt på Zoom:                                  Protokoll Länsstämman 2021

2022  Länsstämman 24 april, i Vimmerby:                                     Protokoll Länsstämman 2022

2023  Länsstämman  14 maj, i Västervik                                         Protokoll Länsstämman 2023