Utred Döderhultarns skog som framtida reservat

 

Förra hösten sände Vetenskapens värld ett inslag om Sveaskogs framfart i Döderhultarns barndomsskogar i Oskarshamn. Det var en del i serien ”Slaget om skogen” och visade hur bolaget avverkade gammal tallskog i strid mot sina egna löften. Men Sveaskog vill avverka mer i området. Naturskyddsföreningen föreslår istället ett framtida naturreservat.

I flera år har Naturskyddsföreningen i Kalmar län pekat på behovet att öka arealen skyddad skog. Bland annat driver vi på för att både Böda och Hornsö ekopark ombildas till framtida nationalparker. Men det behövs mer skyddad skog på fler platser. I Småland har bara 2,5 procent av skogen ett formellt skydd som nationalpark, reservat eller biotopskydd. Det vill säga ett långsiktigt skydd med kända gränser och målbilder i beslutade skötselplaner. Skogsnäringens frivilliga avsättningar är visserligen dubbelt så stora, men mycket är hemligt och det går inte att kontrollera om det är samma skogar som skyddades för 20 år sedan. Dessutom är framtiden oviss, då ett frivilligt skydd kan upphävas när som helst.

Därför har Naturskyddsföreningen de senaste åren sökt dialog med länsstyrelsen och Sveaskog om vad som går att göra med gemensamt ägda skogar på statlig mark. Efter avslöjandet i TV4 om att Sveaskog i mer än tio år räknade in sålda skogar i sina naturvårdsarealer, skrev vi i augusti 2021 ett brev till Kalmars länsstyrelse om Sveaskogs markinnehav.

Samtidigt larmade en av våra medlemmar i Oskarshamn om att Sveaskog hade avverkat över 50 hektar gammal tallskog väster om sjön Eckern. Enligt Sveaskog var många träd mellan 130 och 180 år gammal. Kanske var denna bondeskog, som bolaget hade köpt några år tidigare, en av de sista större äldre barrblandskogarna här i östra Småland. Eftersom Sveaskog ville avverka ännu mer i området där Döderhultarn föddes 1868, bjöd Naturskyddsföreningen in riksdagsledamöter från Kristdemokraterna och Miljöpartiet inför valet 2022. Besöket i skogarna uppmärksammades bland annat av SVT Nyheter Småland. Några månader senare sändes ett längre inslag om Döderhultarns barndomsskogar i SVT:s serie Slaget om skogen.

Strax efter mötet med politikerna skickade länsförbundet en ny skrivelse till länsstyrelsen. Denna gång tillsammans med Östra Småland Ornitologiska Förening med förslaget att återstoden av Döderhultarns skog skulle avsättas som naturreservat. I samma skrivelse föreslog vi även en samverkan mellan länsstyrelsen och Sveaskog om hur bolagets tidigare löften om skydd av värdefulla skogar i södra Sverige skulle kunna bli verklighet. Bland annat genom att använda statliga skogar för markbyten med privata markägare. Exempelvis för att rädda värdefulla skogar runt Gallsjön sydost om Vimmerby.

I våras kom ännu ett initiativ om att avsätta Döderhultarns skog som naturreservat. Bakom skrivelsen till Sveaskog stod fyra lokala natur- och miljöorganisationer, närboenden och Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Ett halvår senare, i början av oktober, träffades Sveaskog, föreningarna, Oskarshamns kommun och lokalboende på plats i skogen. Där presenterade bolaget alternativa metoder där bara en tredjedel av träden avverkas. Samtidigt har stora delar av området avsatt som frivilligt skydd och flera tidigare avverkningsanmälningar har dragits tillbaka.

Naturskyddsföreningen välkomnar dessa förbättringar. Däremot menar vi i en ny skrivelse till Sveaskog, att de frivilligt avsatta områdena snarare talar för ett helhetsgrepp med reservat än för en halvmesyr med frivilliga avsättningar och alternativa metoder. Sveaskogs eget mål att tio procent av bolagets skogar ska ha ett strikt skydd stärker vår ståndpunkt. I den mellansvenska lövskogsregionen här i södra Sverige innebär det att 55 000 hektar ska skyddas i reservat eller ekoparker enligt en utfästelse från våren 2021. Idag når Sveaskog bara 50 procent av sitt mål, vilket innebär att ett par hundra hektar av Döderhultarns skog mer än väl ryms i de drygt 27 000 hektar som saknas. Fortsättning följer …

 

Foton: Staffan Arvegård

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.