Gallsjön måste få skydd mot avverkning, NU!!!

Gallsjön ligger i sydöstra hörnet av Vimmerby kommun, nära Tuna. Runt sjön finns ett ca 300 ha stort område med riktigt fin gammal skog (vissa träd 3-400 år), en mängd olika skyddsvärda naturskogsbiotoper och vattenmiljöer och med en areal på hela 300 hektar är området unikt för södra Sverige.

I området finns bl.a. hällmarker med 300-åriga tallar, gamla granskogar (med inslag av stora lövträd såsom ek, asp och björk), översilningsmarker, bergbranter, raviner och inte minst Tunaåns dalgång med ett tämligen opåverkat vattenflöde och stor variation av bottentyper och vegetation. Naturskogarna i området är gamla och ofta finns det ålders- och dimensionsspridning bland träden samt höjdskiktning. Vid översiktliga naturvärdesinventeringar har fler än 400 fynd av naturvårdsarter gjorts, varav flertalet rödlistade.

Detta unika naturskogsområde har minst lika högt skyddsvärde som Norra Kvills nationalpark. Idag saknar området helt skydd, förutom några små klassade nyckelbiotoper. Mindre avverkningar har på senare år skett men det unika området på ca 300 ha är fortfarande i stort sett intakt.

Gallsjöns omgivningar ger en betydande vildmarkskänsla, som borde kunna ge såväl barn som vuxna fina och fantasieggande upplevelser, men det behöver ges lite försiktig hjälp att hitta inom naturskogen.

Flera kontakter har redan tagits med Länsstyrelsen Kalmar län, som har besökt området och konstaterat att de höga naturvärdena gör området mycket skyddsvärt. Man har dock inte medel till att skydda detta naturskogsområde samt tidigare sagt att man inte prioriterar barrskog. Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län.

Två skrivelser har nyligen skickats; en från Länsförbundet i Kalmar län till Länsstyrelsen, se HÄR, och en från en mängd föreningar i länet till länsstyrelsen i alla tre Smålandslänen, samt viktiga centrala myndigheter och politiker, se HÄR. Den senare föreslår att de tre länen tar ett gemensamt ansvar för denna pärla, troligen unik för södra Sverige. Detta förslag kom upp när vi, ett 20-tal intresserade, besökte området den 12 juni, en bildserie från den dagen kan ses HÄR.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.