Informationskväll om kärnavfallsfrågor 18 november

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG inbjuder till Informationskväll om kärnavfallsfrågor Tisdag den 18 november kl 18.30, fika med smörgås från kl 18,  på Forum i Oskarshamn Program Ansökningsprocessen för slutförvaret och inkapslingsanläggningen för använt kärnbränsle är kraftigt fördröjd. Varför? Vad kan komma att hända framöver? Kontroversen kring kopparkorrosionsfrågan – håller kapslarna? Djupa borrhål som intressant […]

Läs mer

BioBlitz Emån blev succé

Vi har nu genomfört vår planerade BioBlitz Emån 2014. Plats var Lanhagen mitt i Högsby samhälle samt fågellokalen Ryningen ca 10 km uppströms Emån. Ett femtontal personer har varit engagerade som inventerare av olika växt- och djurslag. Så småningom, när allt är inrapporterat i Artportalen kan vi presentera resultatet i detalj. Det som inventerades var […]

Läs mer

BioBlitz Naturdag i Högsby vid Emån 5 – 6 Juni med Naturnatt och fladdermusinventering

Affisch BioBlitz 2014 Välkommen till BioBlitz! Den 5-6 juni organiserar Naturskyddsföreningen och Högsby kommun en rad aktiviteter i Lanhagen vid Emån. Vi försöker hitta så många arter som möjligt i området och alla kan delta i inventeringarna som leds av kunniga experter. Guidade vandringar, inventeringsarbete, en ständigt växande utställning med lokala fynd, föreläsningar, workshop mm. […]

Läs mer

Länsstämma 2014

Årets länsstämma ägde rum söndag den 13 april hos Torsåskretsen i Gullabo. God uppslutning med ett 50-tal deltagare.   Efter förhandlingarna och när- och ekoodlad lunch gjorde vi en kulturresa i Gullabo socken med kunnig guide från hembygdsföreningen. Stundtals trångt på de smala grusvägarna – men det gick! Vi besökte bl.a. Nils Dackes grotta, där […]

Läs mer

Utterkurs vid Alsterån

Välkommen till Utterspårningskurs! Lördag den 1 februari i Alsterbro med samling i Alsterbro Folkets hus kl 09.00 Kursledare är Mia Bisther Välkommen till en heldag i utterns spår. Vi börjar med lite teori inomhus i Alsterbro Folketshus, för att sedan ge oss ut på jakt efter spår. Medtag varma kläder och matsäck. Kamera och måttband […]

Läs mer

Uran och sällsynta jordartsmetaller – gruvplaner vid Gamleby

Gruvplaner vid Gamleby i uranhaltiga marker Företaget Tasman Metals AB vill bryta sällsynta jordartsmetaller vid Olserum nordväst om Gamlevy, Västerviks kommun. Bolaget har lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. Ansökan har varit ute hos bl.a. länsstyrelsen i Kalmar län för synpunkter. Länsföreningen har inte fått remiss, men har lämnat några synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen till […]

Läs mer

Övergödning av Östersjön och utökad grisproduktion

  Överklagan av tillstånd för utökad grisproduktion Föreningen har överklagat ett tillstånd från länsstyrelsen för utökad grisproduktion på en gård i Kalmar kommun. Som skäl har vi anfört problemen med läckage av framförallt fosfor till Kalmarsund. Prövningen ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen efter överklagan av bl.a. länsstyrelsen, eftersom Mark- och miljödomstolen i sin dom upphävde […]

Läs mer

Gruvor i skärgårdsmiljö?

  Koppar och guld hägrar i skärgårdsmiljö Bolaget Bear Exploration AB har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd för att leta efter koppar och guld på sju olika platser i skärgårdsmiljö i norra Oskarshamns och södra Västerviks kommuner. Länsförbundet har försökt överklaga besluter från Bergsstaten, men som lagen nu är skriven medges vi inte talerätt. Vi anser […]

Läs mer