Härlig länsstämma i härligt majväder

Den 14  maj genomfördes länsstämman i Västervik, i strålande sol och föredömligt arrangerad av Tjustkretsen . Vi började förstås med en gofika, sedan en jättefin vandring i området norr Kulbacken, de s.k. Lögarebergen, som avses bli ett kommunalt naturreservat.

Efter en utomordentligt fin vegetarisk lunch på Matkultur vidtog dagens förhandlingar; dvs redovisning av året som varit, godkännande av styrelsens aktiviteter och val av nya styrelse. Allt detta förlöpte utan problem, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. I verksamhetsberättelsen kan uppmärksammas att Per Jiborn har fortsatt sitt arbete att visa hur Sveaskog inte är lämpliga förvaltare av ekoparkerna Hornsö och Böda (som kanske blir nationalparker) och att Patrik  Waernbaum har startat gästföreläsningar hos flera kretsar för att visa sina bi-filmer, och berätta om behovet av bi-hotell m.m.

Styrelsens proposition om hur de ekonomiska resurser som frigörs till följd att vi sedan flera år inte har något regionkansli gav en lång och komplicerad diskussion. Styrelsen föreslog att man skulle försöka köpa en 20 % tjänst som verksamhetsutvecklare, att ordförande, kassör och sekreterare skall kunna uppbära ett visst arvode, och att pengar ska kunna sökas för viktiga och av styrelsen sanktionerade projekt, för naturen, eller att ”föra ut naturen” till folk, gärna med effekten att öka aktiviteten i kretsarna. Stämman fann att det måste internt klargöras om behovet är att ha en kanslist (mest för administration) eller verksamhetsutvecklare. Besluten som följde framgår i protokollet som finns HÄR, vilket till stor del innebar att styrelsen har att utveckla hur resurserna ska användas.

Verksamhetsplanens prioriterade punkter verksamhetsutveckling, ökad medlemsaktivitet och påverkan/opinionsbildning godkändes. Budgeten för 2023 fastställdes, men med klar flexibilitet, för att passa styrelsens fortsatta arbete med dess stödfunktion enligt ovan.

Val av den kommande styrelsen gav, efter att valberedningens förslag i huvudsak följts, följande resultat: Ordf. Kuno Nilsson (Döderhult), ordinarie ledamöter Jan Herrmann (Öland), Patrik Waernbaum (Tjust), Anders Valeskog (Tjust), Per Jiborn (Tjust) och Annette Hultäng (Torsås), samt som ersättare 1 Staffan Arvegård (Öland) och som ersättare 2 Christina Almqvist (Kalmar). Revisorer och valberedningen, se protokollet.

I dagens diskussioner lotsades vi framåt på ett utomordentligt sätt av Larsgunnar Nilsson, och allt protokollfördes exemplariskt väl av Maria Wiell.

Avslutningsvis delades 2023 års Naturvårdspris från Länsförbundet, som i år gick till Amie Ringberg, se HÄR.

Info om Naturvårdspriset 2022 finns HÄR. Fjolårets pristagare Agneta Andersson och Marit Stigsdotter  kommer att den 4 juni leda en utflykt till sitt ”skyddsområde” Våneviks gammelskog.

Utförligare dokument inför stämman finner Du HÄR.

För en välarrangerad stämma riktas ett stort TACK till Patrik och hans kollegor i Naturskyddsföreningen i Tjust.

Nedan finner Du en fin bildsvit av vår fotograf Staffan Arvegård.


Från vandringen i det vårfagra blivande naturreservatet

 

Michael Söderström berättar om hur reservatsområdet ska blir större

 

 

Stämmans arrangör Patrik Waernbaum delar ut böcker till (bland andra)                                                               Caroline Axelsson och Renate Foks för deras arbete i styrelsen

 

Vår nye ordförande Kuno Nilsson håller ett litet introduktionstal

 

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.