Välkommet besked om Hornsö

  Nyligen skickade kommunerna runt Hornsö ekopark en skrivelse till Naturvårdsverket. I den förklarar Högsby, Nybro och Mönsterås kommun att ett bildande av en nationalpark skulle kunna vara positiv för regionens utveckling. För Naturskyddsföreningen i Kalmar län är det ett välkommet besked och en framgång efter flera års opinionsarbete. Kommunernas viktigaste budskap i skrivelsen är […]

Läs mer

Hornsö föreslås bli nationalpark

  I en färsk rapport föreslår Kalmars länsstyrelse att Hornsö ekopark med angränsande naturreservat ombildas till nationalpark. Den senaste tidens inventeringar bekräftar att detta relativt orörda skogsområde uppvisar en enastående artrikedom med 527 rödlistade arter. Dessutom pekas skogarna ut som ett av södra Sveriges största vildmarksområde med en stor potential för naturturism. Processen att ombilda […]

Läs mer

Kommuner tjänar på värdefull natur

  Regeringen har tillsatt en ny skogsutredning. Budskapet från landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) är att tillväxten i skogen måste öka liksom tillgången på inhemsk biomassa. Detta trots att den avverkade volymen i Götaland har ökat med nästan 75 procent sedan 1985 och mängden stående skog i Småland är samma idag som för 30 år sedan. […]

Läs mer

Kunskapsseminarium om våtmarker den 13 – 14 april

Dags för ett nytt kunskapsseminarium på Staby Gårdshotell utanför Högsby. Den här gången är temat Alsterån och Hornsöområdets våtmarker. Stora delar av områdets skogar dikades ut under början av 1900-talet. Därför kunde en rapport nyligen peka ut närmare hundra områden med god ekologisk potential för att återvätas. Varför vattnet spelar en avgörande roll även i […]

Läs mer

Givande helg om skogsbete lockade

Forna tiders landskap formades av utmaningen att ställa mat bordet, förklarade natur- och kulturlandskapsvetare Hjalmar Croneborg, som är verksam i nätverket Svenska Kulturlandskap. Slåtterängar, hamlade träd och öppna betade skogar blev resultatet när en växande befolkning skulle mättas. Då var naturbeteskött regeln. Idag är mycket av detta på väg att förloras. Att bevara dessa landskap […]

Läs mer

Kunskapsseminarium om skogsbete i Småland 23-24/9

För att Hornsöområdet (nu Sveaskogs ekopark och Länsstyrelsens naturreservat) ska kunna bli nationalpark behövs även ökade kunskaper om vad skogsbete betyder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kunskaper om dessa ting får vi helgen 23-24 september, på lördagen några experters föreläsningar och på söndagen besöker vi Hornsö. Alla intresserade medlemmar är välkomna! Du behöver inte ha […]

Läs mer

Solig vandring i Våneviks gammelskog

  Ett tiotal naturvårdsintresserade samlades den 4 juni för att bli guidade av förra årets pristagare av Länsförbundet Naturvårdspris Agneta Andersson och Marit Stigsdotter. Och området visade sig verkligen vara en biologisk helhet värd att kämpa för. Här finns stränder,  klippor, hällmarkstallskog, alkärr, skogspartier som aldrig avverkats, stenbrott och lummiga lövskogsbestånd. Dessutom ”lämningar” från tiden […]

Läs mer

Anmälan till Kunskapsseminarium om Svart Stork har öppnat!

Kan svart stork bidra till en framtida nationalpark? Seminarium om naturturism och en framtida nationalpark den 22 – 23 april  – en helg för naturintresserade i södra Sverige. Helgen ger en första introduktion till Horsnö Ekoparkens unika biologiska mångfald. möjligheterna att återintroducera svart stork. utmaningarna att återskapa svunna tiders skogar. en nationalparks potential för landsbygdsutveckling. […]

Läs mer

GLÖM INTE NATURVÅRDSPRISET ! ! !

Årets Naturvårdspris från Länsförbundet har fått förlängd tid att skickas in nomineringar till, skickas till jan.herrmann@lnu.se. Tiden för nominering förlängs härmed en vecka, från 31 mars till 7 april ! ! ! Priskommittén (Claes Gårdinger, Kuno Nilsson och Jan Herrmann) föreslår sedan, och styrelsen beslutar. Fundera och föreslå, kom bara ihåg att den(de) du nominerar […]

Läs mer