Bra för lodjuren i länet!

  Foto: Patrik Waernbaum, från Vildriket, Järvsö Sex lodjur, varav två honor, får i år skjutas i Kalmar län under kommande jaktperiod i mars. Det kan ju anses sorgligt men det är ändå en förbättring, ty i fjol var tilldelningen hela 33 stycken. Givetvis överklagade Länsförbundet denna vansinniga licensjakt till förvaltningsrätten i Luleå, vilken som […]

Läs mer

Givande helg om skogsbete lockade

Forna tiders landskap formades av utmaningen att ställa mat bordet, förklarade natur- och kulturlandskapsvetare Hjalmar Croneborg, som är verksam i nätverket Svenska Kulturlandskap. Slåtterängar, hamlade träd och öppna betade skogar blev resultatet när en växande befolkning skulle mättas. Då var naturbeteskött regeln. Idag är mycket av detta på väg att förloras. Att bevara dessa landskap […]

Läs mer

Utred Döderhultarns skog som framtida reservat

  Förra hösten sände Vetenskapens värld ett inslag om Sveaskogs framfart i Döderhultarns barndomsskogar i Oskarshamn. Det var en del i serien ”Slaget om skogen” och visade hur bolaget avverkade gammal tallskog i strid mot sina egna löften. Men Sveaskog vill avverka mer i området. Naturskyddsföreningen föreslår istället ett framtida naturreservat. I flera år har […]

Läs mer

Styrelsen i Döderhultarns skog

  Nyligen hade styrelsen för Länsförbundet (Naturskyddsföreningen Kalmar Län) möte i Lilla Hycklinge, som tillhör Döderhultskretsen (Oskarshamn). Mötet avslutades med en kort-kort vandring på Ostkustleden där den går längs sjön Eckern, där länsförbundet försöker bidra till att övertyga Sveaskog att släppa mark med gammal skog till att bli naturreservat. Att detta område har så stora […]

Läs mer

Länsförbundets nya styrelse !

På Länsstämman 14 maj i Västervik valdes en ny styrelse för Länsförbundet, till största delen följandes valberedningens förslag, men med en förbättring i och med att stämman ökade andelen kvinnor (från noll till en!). Denna styrelse träffades en heldag 5 juni på Hycklinge, många viktiga ting diskuterades och beslutades, se protokollet HÄR. Det nya laget […]

Läs mer

Kunskapsseminarium om skogsbete i Småland 23-24/9

För att Hornsöområdet (nu Sveaskogs ekopark och Länsstyrelsens naturreservat) ska kunna bli nationalpark behövs även ökade kunskaper om vad skogsbete betyder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kunskaper om dessa ting får vi helgen 23-24 september, på lördagen några experters föreläsningar och på söndagen besöker vi Hornsö. Alla intresserade medlemmar är välkomna! Du behöver inte ha […]

Läs mer

Solig vandring i Våneviks gammelskog

  Ett tiotal naturvårdsintresserade samlades den 4 juni för att bli guidade av förra årets pristagare av Länsförbundet Naturvårdspris Agneta Andersson och Marit Stigsdotter. Och området visade sig verkligen vara en biologisk helhet värd att kämpa för. Här finns stränder,  klippor, hällmarkstallskog, alkärr, skogspartier som aldrig avverkats, stenbrott och lummiga lövskogsbestånd. Dessutom ”lämningar” från tiden […]

Läs mer

Skötsel av naturreservaten försämras

  Vi är nog många inom Naturskyddsföreningen som befarar att Tidöregeringens prioriteringar i vårbudgeten får allvarligt negativa effekter på naturvård, biologisk mångfald och för friluftsliv. Regeringsunderlagets partier visar en alldeles för liten förståelse för avgörande natur- och miljöåtaganden. En utförlig text om hur detta slår mot Ölands natur, naturvård, alla naturvårdande entreprenörer och inte minst […]

Läs mer

Härlig länsstämma i härligt majväder

Den 14  maj genomfördes länsstämman i Västervik, i strålande sol och föredömligt arrangerad av Tjustkretsen . Vi började förstås med en gofika, sedan en jättefin vandring i området norr Kulbacken, de s.k. Lögarebergen, som avses bli ett kommunalt naturreservat. Efter en utomordentligt fin vegetarisk lunch på Matkultur vidtog dagens förhandlingar; dvs redovisning av året som […]

Läs mer

2023 års Naturvårdspriset går till…..

….. Amie Ringberg, med följande motivering: ” … för att Du kämpat väl, med god kompetens och okuvligt engagemang, i många miljöfrågor, men i synnerhet dessa två för Naturskyddsföreningen viktiga frågor: Dels att försöka övertyga Svenska kyrkan att man inte sköter sina skogar som det anstår en kristen organisation, dels varit en stark inspiratör och […]

Läs mer