Avverkningar i Böda ekopark stoppade

Än så länge har Naturvårdsverkets uppdrag, att titta närmare på Böda ekopark som en framtida nationalpark, mest handlat om Sveaskogs avverkningar. Men i början av november lyckades länsförbundet med stöd av kretsen på Öland förmå skogsbolaget att undanta de värdefullaste skogarna från avverkning.

Se på film om besöket till Böda i november 2022

I början av juni beslutade den förra regeringen, under Magdalena Anderssons ledning, att ge Naturvårdsverket i uppdrag att öka takten i bildandet av nya nationalparker. I regeringens beslut står det att Naturvårdsverket bland annat ska ”genomföra förberedande arbete för att det senare ska vara möjligt att föreslå bildande av nationalparker av delar av Sveaskogs förvaltnings AB:s ekoparker som har höga naturvärden och som är lämpliga för att gynna lokalsamhället och främja hållbar turism.” Totalt handlar det om fyra ekoparker varav två, Böda på norra Öland och Hornsö söder om Högsby, ligger här i Kalmar län.

Dessa två ekoparker har Naturskyddsföreningen engagerat sig tidigare i. För två år sedan genomförde länsförbundet två guidningar i Hornsö ekopark med riksdagsledamöter från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Nu har förslagen om ett starkare skydd tagit ännu några steg genom riksdag och regering, även om det mesta arbetet återstår.

Statliga Sveaskog, som idag förvaltar landets 37 ekoparker, avvisade inte Skogsutredningens förslag i sitt remissyttrande våren 2021. Däremot menade Sveaskog att det räcker med fyra ekoparker och föreslog dessutom att nationalparkerna ska kunna ägas och förvaltas av bolaget själv. Detta mot bakgrund av de ”omfattande skötselinsatser som fortsatt kommer att krävas.” Däremot nämns inte att ”skötselinsatser” genererar värdefull råvara till industrin, vilket sannolikt är drivkraften bakom Sveaskogs tankar.

Därför är det inte överraskande att Sveaskog sedan hösten 2020 har anmält nästan 40 områden för avverkning och naturvårdshuggningar i Böda ekopark. Totalt drygt 90 hektar, varav nästan hälften, 40 hektar, utgörs av Sveaskogs egna så kallade naturvårdsskogar. Det vill säga mindre bestånd som Sveaskog inte bara har lovat att skydda, utan områden som sedan 2014 är en del av Sveriges formella naturskydd. Trixet ligger i att nästan alla dessa skogar ska skötas på något vis. Granskogar ska bli lövskogar, medan andra lövskogar ska förvandlas till tallskogar. I vart fall om man ska tro Sveaskogs ekoparksplanen för Böda.

I början av oktober anlände Sveaskogs maskiner till Böda och avverkningarna startade. Inledningsvis var det oklart vad och hur mycket som skulle huggas, men efter dialog med länsstyrelsen i Kalmar län framgick det att det handlade om nio skogsbestånd på totalt drygt 25 hektar. Sveaskog försvarade intrången med att det handlade om hyggesfria avverkningar, som var godkända av länsstyrelsen.

De senaste veckorna har enskilda medlemmar i Naturskyddsföreningen agerat tillsammans med kretsen på Öland och länsförbundet för att pausa avverkningarna. Ekoparken har besökts ett par gånger och länsförbundet och Ölandskretsen har skrivit till länsstyrelsen och Sveaskog. Protester som har uppmärksammats av Skydda Skogen. I början av november gav arbetet resultat och länsstyrelsen berättade att Sveaskog hade valt att avstå från att hugga tre av de nio bestånden. Detta var skogar som även länsstyrelsen hade pekat ut som de mest värdefulla och rekommenderat Sveaskog att lämna orörda.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att gjorda avverkningar inte handlar om några monsterhyggen. Resultatet har blivit kraftigt utglesade bestånd med en viss skogskänsla. Samtidigt skvallrar höga virkestravar om att ansenliga mängder råvara har plockats ut. Vissa insekter kan säkert gynnas av glesare skogar, men det kommer ta hundra år eller mer innan en naturskog med hög andel död ved är på plats.

Naturskyddsföreningens länsförbund beklagar detta. Vi menar att under Naturvårdsverkets utredning borde alla skogliga åtgärder pausas. Först måste förutsättningarna undersökas ordentligt i lugn och ro. Nästa steg är en bred förankringsprocess med alla berörda aktörer som kommun, föreningar, lokalboende, besöksnäring och givetvis den ideella naturvården. Först därefter, när det finns en samsyn kring nationalparkens målbild, kan det bli aktuellt att genomföra insatser för att skapa attraktiva naturskogar med rik biologisk mångfald. Men vägarna dit är många och går inte nödvändigtvis via hårt gallrade skogar. Istället bör åtgärder som återställda våtmarker, mer skogsbete och kanske naturvårdsbränningar övervägas. Nackdelen med dessa, åtminstone för ett skogsbolag, är att då blir träden kvar på norra Öland.

Läs mer på bloggen Naturlig reslust

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.