Det viktigaste, av publikt intresse, från styrelsemöte för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2019-11-26

 

Länsstämman 2020 kommer att genomföras den 19 april, av Sevedekretsen på Astrid Lindgrens gård Näs, med guidad rundvandring i den kända trädgården. Stämman genomförs snarlikt 2019 års stämma på Öland, med samma regler angående ombud, kostnader m.m. I januari-februari kommer mer info på hemsidan och via kretsarnas ledamöter i länsförbundets styrelse. Håll utkik!

Riksstämman 2020 hålls 12-14 juni i Mora, inför denna uppmanas kretsar eller enskilda medlemmar att inkomma med motioner, senast 31 januari. Det kan handla om såväl innehåll i verksamheten och föreningens policyer, som dess arbetsformer och funktioner ut mot kretsar och länsförbund. Kontakta gärna Claes eller Jan, som deltar i denna process på ett möte 18-19 januari. Kretsarna bör också börja fundera på delegater till stämman i juni.

Viltförvaltningsdelegationen (Kalmar län) har haft möte, våra representanter Catharina L och Agne J berättade att man diskuterat flera arter, vars ökning nu ger kraftigt tilltagande problem för lantbrukarna; främst vildsvin, men även gäss och tranor.

Kurser. En studieplan för ”Ett hållbart liv” (årsboken 2018) föreligger nu via Studiefrämjandet, kretsarna uppmanas att starta cirklar på detta tema. Man kan också välja årsboken 2019; ”Naturligtvis”, om en miljöriktigare trädgård. Behovet av en endagskurs för valberedningars verksamhet diskuterades, kanske någon krets behöver? Kurser/cirklar kring skogsfrågor kanske primärt bör ske på kretsnivå, men Länsförbundet kan stötta.

Kretsarnas behov. Vi behöver veta mer vad för behov och önskemål man ute i kretsarnas har från Länsförbundet och/eller Studiefrämjandet. Kontakta Jan Hn!

Klimatet och vi. Studiefrämjandet i Kalmar efterlyser förslag för en fortsättning under våren 2020 av den föreläsningsserie på temat ”Klimatet och vi” man nu i höst ordnade på Kalmar stadsbibliotek. Man har flera saker redan beslutade och andra på gång. Det finns också möjligheter att ”utlokalisera” föreläsningar till andra kommuner, kanske främst på biblioteken, på detsamma tema. Tänk till och kontakta Jan Hn eller direkt till Kristina Tapper på Studiefrämjandet.

Naturvårdspriset 2020. Länsförbundets naturvårdspris är nu utlyst på denna hemsida, sprid detta så att vi får in fler nomineringar i år, senast 28 februari. Det är dock viktigt att en nominering måste åtföljas av en ordentlig och genomarbetad motivering, inte bara några stödord och länkar, som ibland skett. Det är alltså önskvärt att man följer reglerna för nominering och information om kandidaten.

Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg kommer 20 januari att föreläsa i Kalmar, och 21 januari i Västervik, om rinnande vattens värden, och hur man kan åtgärda vattendragens problem, se separat artikel på denna hemsida. Alla kretsar, samt vattenråd inkl sportfiskeföreningar, har redan fått info om detta.

Information från Riks, till alla medlemmar, finns flera former av, värt att läsa dessa regelbundet. På https://www.naturskyddsforeningen.se finns för alla medlemmar Nyhetsbrev/Veckobrevet, nederst på sidan finns ”prenumerera….”, om ni inte redan får det. Naturkontakt  är också för alla medlemmar. Strax ovanför föregående prenumerationen, till vänster, följ instruktionerna…..

Kretsarnas representation bör kanske förändras, och på vår länsstämma i april 2019 beslutades ju att utreda detta, och utredningsgruppen (Staffan Arvegård, Catharina Lihnell och Patrik Waernbaum) rapporterade nu kring LF-styrelsens sammansättning, ett preliminärt förslag:  Vi kommer troligen att lämna det nuvarande systemet med två platser (ordinarie och ersättare) för varje krets. Istället föreslås att en styrelse, med fem eller sju ledamöter, tas fram på ”det sedvanliga sättet” av tre-persons valberedning som föreslår ordförande, kassör och sekreterare, två revisorer och deras suppleanter. Hur valberedningen tas fram är fortfarande en uppenbar svårighet. Utredningsgruppen lämnar ett definitivt förslag inför styrelsemötet i februari.

Se hela protokollet HÄR.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.