Det viktigaste, av publikt intresse, från styrelsemöte för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2020-06-04

Länsstämman 2020

Styrelsen beslutade att den från 19 april uppskjutna länsstämman genomförs den 4 oktober i Vimmerby, i första hand en fysisk träff, alltså att som vanligt deltagarna åker dit.

Om förhållandena i augusti, vid nästa styrelsemöte, bedöms hindra ett sådant arrangemang av länsstämman, kan man tänka sig att kretsombuden samlas på t ex två-tre ställen (ev. Vimmerby, Kalmar och Västervik) och dessa kan kopplas ihop digitalt. Det blir då mest de formella förhandlingarna och valen, medan de trevliga ”sociala inslagen” mat och liten utflykt utgår.

 

Naturvårdspriset 2020

Årets naturvårdspris tilldelades Tomas Edmark för hans mångåriga arbete med ängsmarker med mera vid Borsnäs norr om Västervik. Normalt brukar det utdelas vid länsstämman, men det går inte i år, istället på Vilda blommornas dag, som Tjust-kretsen genomför varje år i just Borsnäs.

 

Valberedningen

Flertalet kretsar har redan i mars valt ledamöter till den kommande länsförbundsstyrelsen, en del har kvar denna uppgift, dvs att genomföra sin kretsstämma. Alla namnen på valda ledamöter ska delges valberedningen, som förelägger dem för val på länsstämman i höst. Valberedningen har visst besvär att få fram lämpliga personer till att vara kassör m.fl. poster. Nu uppmanas åter alla kretsar att hjälpa valberedningen i denna viktiga uppgift.

 

Utflykt för alla till Öland

Gösta Friberg som fick Naturvårdspriset 2019, kommer att arrangera en utflykt för att titta på hans skyddslingar, ängshökarna. Den blir preliminärt någonstans 10-15 augusti, nere på södra Öland. Styrelsen uttrycktesitt gillande av ett sådant arrangemang.

 

Hornsö eko- eller nationalpark, protester mot Sveaskog

Jan Hn redogjorde kort för olika skrivelser, debattinlägg m.m. skrivits under vintern-våren, huvudsakligen av Per Jiborn. Mer om detta kan läsas i en artikel på Länsförbundets hemsida. Nästa steg är nu att Per färdigställer två  skrivelser, dels en till Skogsstyrelsen om alla uppgifter och ”mot-uppgifter” i Pers polemik med Sveaskog, den skriver vi inte under, men Per åberopar att vi ger vårt stöd. Och dels en till länets sju riksdagspersoner, som vi skriver under och förhoppningsvis kommer att involvera andra intresseorganisationer som Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, entomologer, ornitologer och botanister. I anslutning till den senare ska pressmeddelande gå ut till media, vilket Per och Jan ombesörjer.

Dessutom har Föreningen Skydda skogen skrivit ett öppet brev med bl.a. Länsförbundet som underskrivare, till en mängd myndigheter, om det akuta behovet att stoppa Sveaskogs produktionsinriktning i Hornsö ekopark, och istället gynna dess biologiska och ekoturismvärden.

Styrelsen beslutade att Länsförbundet även fortsättningsvis ska stödja, och bidra till, dessa mot Sveaskog kritiska skriverier, angående alltför dess produktionsinriktade skötsel av ekoparkerna. Istället bör Sveaskog återgå till tidigare löften om att vissa ekoparker, t.ex. Hornsö och Böda skulle på allvar kunna övervägas att på sikt kunna bli nationalparker.

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

MKG:s årsmöte hölls digitalt i april, varvid Länsföreningens ombud var Claes G, dessutom deltog Catharina Lihnell som sittande i styrelsen. Nyligen har behandlats en remiss kring SKBs komplettering rörande bl.a. kapselns skyddsförmåga och kärnbränsleförvarets verksamhetsområden, och ett mot den planerade förvaringen i kopparkapslar kritiskt yttrande skickades i september 2019 in av MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner, sehttps://miljorattsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/regeringen-vill-ha-synpunkter-om-slutforvaret-for-karnavfall/, där även annat intressant finns att läsa.

 

Blötare Kalmar län – triss i våtmarker och kommuner.

Olof Engstedt på Sportfiskarna / Linnéuniversitetet har sökt samarbete kring anläggande av våtmarker i Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner, primärt med syftet att gynna reproduktion av gädda och abborre. Länsförbundet har tilldelats 397.000 från Riks våtmarksfond, som en (mindre) del, men därmed möjliggörande att den egentligen sökande Olof Engstedt har kunnat söka en större summa från LOVA-anslaget på Länsstyrelsen. Detta innebär inte några arbetsmässiga eller ekonomiska förpliktelser för oss, och att ett avtal upprättas mellan Olof och oss som säkerställer detta. Jan H är Länsförbundets kontaktperson med Sportfiskarna.

 

Fossilfria pensioner och Fossilfri energi

Det finns planer på att under hösten 2020 ordna föreläsningar/workshops kring Fossilfrihet. Dels möjligheten att påverka våra stora AP-fonder (allmänna pensions-) att avveckla sin förvaltning av värdepapper i bolag som håller på med utvinning och förbränning av fossila bränslen. Dels träffar (workshopar) för kretsar och länsförbund kring ”hur Sverige ska kunna fossilbefrias”. Vad har ni ute i kretsarna för intresse av detta? Läs mer på: https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/sa-fossilbefriar-vi-sverige-boka-digital-workshop-till-kretsen-eller-lansforbundet/.

 

Se hela protokollet HÄR.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.