Det viktigaste, av publikt intresse, från styrelsemöte för Naturskyddsföreningen i Kalmar län 2020-02-13

Sammansättning av länsförbundets styrelse och valberedning

Denna paragraf resulterade i en lång text, som här återges i någon kort-version, men den kan i sin helhet ses som bilaga till kallelsen till länsstämman 2020-04-19, finns på denna hemsida. Men de kanske viktigaste punkterna i förslaget var:

  • Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter plus en ordförande, samt två ersättare, första och andra ersättare, alltså inte personliga ersättare.
  • Valberedningen tar fram förslag till styrelseledamöter inklusive ordförande, kassör och sekreterare, två revisorer, två revisorsersättare samt ordförande och sekreterare till länsstämman.
  • Valberedningen utses av länsstämman och utgörs av tre ledamöter, varav en sammankallande.
  • Valberedningen försäkrar i sitt arbete att de nominerade kandidaterna är beredda att leva upp till uppdragets omfattning. Uppdraget bör skriftligen beskrivas.

 

Länsstämman 2020

Kommande länsstämman genomförs av Sevedekretsen den 19 april, på Astrid Lindgrens gård Näs i Vimmerby. För mer information se denna hemsidas text om denna händelse. Länsförbundet bekostar arrangemanget (≈ mat, lokal, guidning m.m.) för alla deltagare, samt sin styrelses resekostnader. Kretsen bekostar resekostnader för ombuden, max 4 personer per krets (Kalmar 5), om fler deltagare dock efter beslut av kretsens styrelse. Se även ”Lathunden för vem som betalar vad…” från 2019-08-22, den ska följas.

 

Riksstämman 2020

Den 12-14 juni genomförs Riksstämman i Mora.  Varje krets (och länsförbundet) har rätt skicka ett ombud (Kalmarkretsen två), med rösträtt, för vilka resan bekostas av Riks, men inte mat och logi. Dessa förväntas kretsarna bekosta, eller kanske länsförbundet. Alla medlemmar får dock delta.

 

Naturvårdspriset 2020

Länsförbundets naturvårdspris utlystes i början av januari, men ännu dåligt med nomineringar. Viktigt att poängtera att en nominering måste åtföljas av en ordentlig och genomarbetad motivering, och önskvärt att man följer reglerna, finns på t.ex. hemsidan.

 

Hornsö som nationalpark

Per Jiborn i Västervik har en spännande idén att kanske kunna få myndigheter och politiker att avsätta Hornsöområdet som nationalpark. Han inbjuder alla naturinriktade organisationer och önskar nu att alla intresserade kan träffas i Oskarshamn, lokal ännu oklart, endera av dessa två datum; lördagen 21/3 kl. 11-14 eller tisdagen 24/3 kl. 18.30-20.30, vilket det sedan blev är okänt. Catharina Lihnell och Patrik Waernbaum kommer att representera länsförbundet.

 

Studiefrämjandet

Årsmöte för Småland Gotland den 16 april kl. 18, på Kalmarkontoret, med uppkoppling till de andra länskontoren. Ombud behövs bland annat för omröstning av ansvarsfrihet för styrelsen. Staffan Arvegård är vår nuvarande representant i styrelsen för Studiefrämjandet Småland Gotland, och Claes Gårdinger sitter i valberedningen.

Ledarutvecklingskurs steg 1 genomförs 29/2 – 1/3, med omställningsinriktning på Skälby gård, ledare Jesaia Lowejko och Jennie Krafft, se https://www.studieframjandet.se/kalmar-lan/gustav-arrangemang/kurser/2019/oktober/ledarutveckling-steg-1-med-omstallningsinriktning/

28 juni genomförs arrangemanget ”Tusen trädgårdar”, d.v.s. man kan visa upp sin trädgård och besöka andras, se https://www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020/. Gunnel Carlsson som håller i arrangemanget föreläser den 13 maj.

Sevedekretsen kör under våren en studiecirkel om ”Ett hållbart liv” (på årsboken 2018), se https://www.studieframjandet.se/kalmar-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/januari/67221/

Ölandskretsen startar 24/2 en studiecirkel kring ”Är biologisk mångfald i trädgården också klimatsmart?”, med inriktning på en s.k. skogsträdgård, se https://oland.naturskyddsforeningen.se

Rapportera alla era aktiviteter ute i kretsarna, det påverkar våra framtida resurser!

Det finns diverse utrustning att låna, t.ex. kikare, högtalare, samt lokaler.

 

Motionsverkstaden i Hallsberg 18-19 januari hade avsikten att ta fram motioner (innan 31/1) till riksstämmani juni, i huvudsak angående de framtidaregionkansliernas vara eller icke-vara. Det föreligger dock enbesvärandeoklarhet om vilka motioner länsförbund egentligen har undertecknat.

 

Licensjakt på åtta lodjur har meddelats av Länsstyrelsen, men överklagats av Naturskydds-föreningen i Kalmar län och Rovdjursföreningen. Mer information i en annan text på hemsidan.

 

Sveriges dåliga uppfyllelse av miljömålen har ifrågasatts i ett brev (mail) till samtliga riksdagsledamöter som skickats av Jan Brenander och Erland Lindblad, särskilt avseende  biologisk mångfald och skogspolitik. Brevet innebär en besvärande vidräkning av landets miljöpolitik och kan erhållas av styrelsens sekreterare Jan Herrmann.

 

Natursnokskurs genomförs av Riks den 21-24 maj i Grönhögen på Öland, styrelsen uppmanar fler kretsar att försöka få igång sådan verksamhet.

 

Se hela protokollet HÄR.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.